Οι τρείς τάξεις Ορθοδοντικών προβλήματων κατά Angle, είναι :

Πρώτη τάξη
Η πρώτη τάξη (Τάξη I) είναι τα οδοντικά προβλήματα, όπου τα δόντια για διάφορες αιτίες δεν έχουν σωστέςθέσεις στην οστική τους βάση, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συνωστισμένα, με διαστήματα ή στροφές. Συνήθως τα προβλήματα αυτά δεν είναι εμφανή, όταν το στόμα είναι κλειστό, όπως διακρίνεται στο παρακάτω περιστατικό.

 

Δεύτερη τάξη     
Η δεύτερη τάξη (Τάξη II) παρουσιάζει δυσαρμονία στη σχέση των γνάθων με αποτέλεσμα η άνω γνάθος και τα πάνω δόντια να προεξέχουν σε σχέση με τα κάτω (προγναθισμός άνω γνάθου). Παρουσιάζονται λοιπόν επιπτώσεις στην λειτουργία του στόματος και στην αισθητική του προσώπου. Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η βελτίωση των θέσεων των δοντιών και η αρμονία του προσώπου.


    
Τρίτη τάξη     
Τέλος, στη τρίτη τάξη (Τάξη III) ο ασθενής παρουσιάζει συνδιασμό οδοντικών και σκελετικών προβλημάτων, η κάτω γνάθος και τα κάτω δόντια προεξέχουν σε σχέση με τα πάνω (προγναθισμός κάτω γνάθου). Παρουσιάζεται λοιπόν επίπτωση όχι μόνο στην περιοχή του στόματος, αλλά και στην εμφάνιση του προσώπου. Η βελτίωση με την βοήθεια της ορθοδοντικής θεραπείας είναι εμφανής.

 

 

{fcomment}

Scroll to top